W wilgotnych miejscach najczęściej pojawiają się grzyby: 

1) Rodzaj Alternaria:
– Alternaria alternata,
– Alternaria chartarum,
– Alternaria humicola.
Gatunki, które występują przeważnie w drewnie i innych materiałach drewnopodobnych, a także w tynku i powłokach z farby. Mają zdolność do rozwijania się na powierzchni. Grzyby mają to do siebie, że tworzą bezbarwną i aksamitną powłokę, która pod wpływem czasu staje się coraz ciemniejsza i brązowa. Swoista powłoka pokryta jest dużą liczbą wielokomórkowych zarodników w kształcie maczug. Zarodniki gromadzą się  na szczycie pojedynczych, ciemnych trzonków koloidalnych, tworząc tym samym zarodniki w postaci łańcuszków.  

2) Rodzaj Aspergillus:
– Aspergillus niger,
– Aspergillus fulvus,
– Aspergillus versicolor.
Grzyby te najczęściej występują w wilgotnych ścianach, tapetach, boazerii, tynku i powłokach malarskich. Charakteryzują się wytwarzaniem płytkiej warstwy grzybni, która początkowo jest biała, następnie brązowa lub szara. Posiada różnorodne struktury: aksamitną, wełnianą lub puszystą. Rodzaj charakteryzuje się bardzo obfitą sporulacją. Zarodniki gromadzą się w łańcuchach na szczycie trzonu konidiów i są okrągłe. Kolor konidiów waha się od zielonego przez brązowy do całkowicie czarnego.

3) Rodzaj Cladosporium:
– Cladosporium herbarium,
– Cladosporium fulvum.

Środowiskiem sprzyjającym rozwojowi tego typu grzybów jest nadmiernie wilgotne drewno i materiały drewniane, tapety, farby oraz papier i materiały opakowaniowe. Typowa szaro-brązowa lub zielono-brązowa grzybnia jest zewnętrznym objawem zakażenia materiału przez tego rodzaju grzyby. Trzon konidiów ma kształt drzewkowato rozgałęziony, z końcami przypominającymi łańcuch, tworzącymi wiele zarodników konidiów, zwykle jednokomórkowych (czasami 2-4), jajowatych, gładkich i barwie oliwkowej.

4) Rodzaj Fusarium:
– Fusarium moniliforme,
– Fusarium oxysporum.
Typy Fusarium są najczęściej spotykane na ścianach pokrytych farbą olejną lub lateksową, ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, tynku, drewnie i materiałach drewnopodobnych. W przypadku takich grzybów powodują biodegradację elementów strukturalnych, ponieważ głównie rozkładają celulozę. Objawami zakażenia patogenami są obfita jasnożółta grzybnia, czasem różowa lub czerwona. Pierwszy rodzaj zarodników ma kształt sierpa i ma dużą liczbę przegród poprzecznych (makrokanida). Drugi typ zarodników to jednokomórkowe eliptyczne mikrokonidia. Makro i makrokonidia powstają na rozgałęzionym trzonie konidiów.

5) Rodzaj Penicillium (ok. 140 gatunków)
– Penicillium brevicompactum,
– Penicillium cyclopinum,
– Penicillium commune.

Penicillium zasiedla wilgotne ściany i ich wykończenia (tynki, warstwy farb oleistych i lateksowych, boazerie i tapety). Na samym początku, na zakażonym elemencie pojawia się bezbarwna grzybnia kosmiczna, która tworzy się na powierzchni. Grzyby wytwarzają trzonki, które wielokrotnie rozgałęziają się, a zarodniki zbierają się w łańcuszkach. Przy dużym powiększeniu grzyby te wyglądają jak pędzle, dlatego powszechnie nazywa się je pędzlami. Kolorystyka zarodników jest bardzo zróżnicowana: czarna, zielona lub szara, co pozwala łatwo rozróżnić gatunki, które istnieją w Twoim domu.

Zobacz: Ozonowanie mieszkania Szczecin

6) Rodzaj Trichoderma:
– Trichoderma viridae,
– Trichoderma koningii.
Żyje w wilgotnym drewnie i materiałach drewnopodobnych oraz boazerii. Charakteryzują się wytwarzaniem luźnej, otoczkowanej, bezbarwnej grzybni, która z czasem zmienia kolor na żółto-zielony i jest pokryta dużą liczbą zarodników. Konidia są skoncentrowane na trzonach. Zarodniki są kuliste, czasem owalne i ciemnozielone.

7) Rodzaj Turula
– Turula murorum,
– Turula herbarium.
Grzyby żyją głównie na wilgotnych ścianach, tynku, powierzchniach malowanych i lakierowanych oraz materiałach wykonanych z pulpy celulozowej. Grzybnia charakteryzuje się niebieskoszarym nalotem, który z czasem rozkłada się na kuliste zarodniki zwane „oidiami”. Oidia ma grube czarne ściany komórkowe. W zależności od podłoża grzyb może ulegać degradacji powierzchniowej lub głębokiej.

8) Gatunek Stemphylium botryosum
Patogeny rosną na ścianach, tynku, farbach i materiałach ściennych oraz na drewnie. Strzępki rosną na powierzchni. W początkowej fazie był bezbarwny, a później zmienił kolor na szaro-zielony z czarnymi lub brązowymi odcieniami. Trzon konidiów zakończony jest lub z jednej strony łańcuszkiem zarodników. Zarodniki konidiów są podzielone na małe przedziały podobne do grzybów z rodzaju Alternaria. Mają tylko bardziej kanciaste kształty.

9) Gatunek Aureobasidium pullulans
Może znajdować się na powierzchni farb olejnych i emulsyjnych. Może również osadzać się na drewnie, tapetach i jedzeniu. Grzyby powodują powierzchniową biodegradację. Na żywych elementach tej struktury wytworzy grzybnię podobną czarnego osadu. Grzybnia ma wiele przegródek. Tworzą zgrubienie w postaci zarodników, strzępek lub zarodników chlamydii. Konidia mają owalny kształt i powstają w wyniku pączkowania 

10) gatunki główek kulistych (Chaetomium globusom)
Zamieszkuje wilgotne drewniane elementy. Może również powodować erozję ścian i tynków, pokrywając powierzchnie farbą, boazerią i tapetą. W warunkach wysokiej wilgotności spowoduje szare rozkładanie się elementów drewnianych (degradacja tkanek na głębokości 1-2 cm). Zainfekowana powierzchnia pokryta jest oliwkowo-czarną grzybnią. Nalot składa się płożącej się po powierzchni grzybni.. Zarodniki są kuliste, o wielkości 0,5-1,0 µm i są wytwarzane w czarnej otoczce między strzępkami grzybni.

Zobacz: Ozonowanie pomieszczeń Szczecin

Szacuje się, że do 25% domów jest narażonych na alergeny i inne metabolity pochodzenia grzybowego. Straty spowodowane przez grzyby zostały po raz pierwszy oszacowana przez Eleonore H. Hueck van der Plas w Holandii w 1965 roku. Następnie naukowcy odkryli, że około 2% materiału

Call Now Button